Általános Szerződési Feltételek

A Lilaakác Vendégház, Cák weboldalának hozzáférése, böngészése, használata, valamint foglalás elvégzése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette az alábbi feltételeket és szabályokat (beleértve az adatvédelmi tájékoztatót), és egyetért az azokban foglaltakkal.

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI
—————————————

A Lilaakác Vendégház üzemeltetője (Szolgáltató):
Név: Proaktív Értékesítő Kft.
Székhelye: 2013 Pomáz, Lázár Vilmos u. 5.
Levelezési cím: 2013 Pomáz, Lázár Vilmos u. 5.
Cégjegyzékszáma: Cg.13-09-175142
Adószáma: 25195251-2-13

Telefon: 0670 385 0199
E-mail: hello@cakiapartman.hu, cakiapartman@gmail.com
Weboldal: https://cakiapartman.hu

A vendégház címe: 9725 Cák, 1309/5. hrsz.
Üzemeltetési engedély száma: 5/2015.

2. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
—————————————

2.1. Jelen „Általános Üzleti Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyeinek és azok szolgáltatásainak igénybevételét.

2.2. Speciális, egyedei feltételek nem képezik részét a közölt Általános Üzleti Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.

3. SZERZŐDŐ FÉL
—————————————

3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.

3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).

3.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

4. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, A FOGLALÁS MÓDJA, MÓDOSÍTÁSA, ÉRTESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG
—————————————

4.1. A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld.  Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

4.2. A szerződés a Vendég foglalására a Szolgáltató által írásban megküldött ajánlat elfogadásával és annak megerősítésével jön létre, és így írásban megkötött szerződésnek minősül, egyidejűleg a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) elfogadását is jelenti.

A megrendelésnek tartalmaznia kell a Vendég nevét, címét, az érkezés és távozás pontos időpontját, az érkező felnőttek létszámát, gyermekek létszámát és életkorát, valamint a számlázási adatokat.

4.3. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

4.4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szállásfoglalás visszaigazolásában meghatározott összegű előleg fizetését kösse ki, ebben az esetben a szolgáltatási szerződés az előlegnek a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírás napján jön létre. Amennyiben az előleg a visszaigazolásban kitűzött határnapig nem érkezik be, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége és szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

4.5. A szálláshely-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

4.5.1. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja az apartmant, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

4.5.2. A szálláshely-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

4.6 A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

5. LEMONDÁSI FELTÉTELEK
—————————————

5.1. A megrendelt szállás kötbér fizetése nélkül az érkezés napját megelőző 14. napon túl mondható le vagy módosítható, ebben az esetben a foglalásban kikötött és megfizetett előleg teljes összege visszafizetésre kerül. Lemondást és módosítást kizárólag írásos formában tudunk elfogadni.

5.2. Az érkezést megelőző 14. napon belüli de 7. napon túli lemondás esetén a fizetendő kötbér a teljes foglalási érték 30%-a, az érkezést megelőző 7 napon belüli lemondás esetén a kötbér a teljes foglalási érték 50%-a, a lemondás elmaradása illetve meg nem jelenés esetén a kötbér a teljes foglalási érték.

5.3. Lemondás vagy a lemondás elmaradása esetén a kötbér fizetésétől függetlenül a szállásadó elszállásolási kötelezettsége megszűnik és jogosult az igénybe nem vett szobát más vendég részére kiadni.

5.4. Ha a Szerződő fél a szálláshely-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezési napon helyi idő szerint 16:00 órát követően megszűnik.

Ha a Szerződő fél a szálláshely-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más Szerződésben foglalt módon biztosította, és az érkezési napon helyi idő szerint 16:00 óráig nem érkezik meg, vagy írásban nem jelzi előre, hogy ennél későbbi időpontban érkezik, a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű, de legalább egy napi szállásdíjat kötbérként érvényesíthet. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap 10:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

6. ÁRAK
—————————————

6.1. A Lilaakác Vendégház, Cák által kiadott árak minden esetben tartalmazzák a nyomtatás időpontjában érvényes, törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amelyet a szállásdíjon felül külön tételként kell megfizetni. Az árak nem tartalmazzák továbbá az oda- és visszautazás díját sem.

6.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

6.3. Az aktuálisan érvényesítésre kerülő árakat a szálloda a megrendelés visszaigazolásában közli.

6.4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a honlapunkon, a https://cakiapartman.hu/foglalas-2 menüpontban kerülnek meghirdetésre.

7. CSALÁDI KEDVEZMÉNYEK
—————————————

Egy gyermek 3 éves koráig a szállás ingyenes.

A 3-12 éves korú gyermekekért, valamint a 12-16 éves korú gyermekekért kedvezményes ár fizetendő, ezek aktuálisan érvényes mértéke honlapunkon, a https://cakiapartman.hu/foglalas-2 menüpontban kerülnek meghirdetésre.

8. FIZETÉS MÓDJA, GARANCIA
—————————————

8.1. A szállásdíj teljes összegének 20%-át a Szolgáltató által küldött árajánlat után 2 munkanapon belül kérjük foglalóként átutalással teljesíteni.

A 4.2. pontban foglalt ajánlat elfogadását követően Szolgáltató emailben elküldi Vendég részére az előleg átutalásához szükséges adatokat. Ennek teljesítését, azaz az átutalás beérkezését követően Szolgáltató elektronikus előleg-számlát állít ki, amit e-mailben juttat el Vendég részére.

Áfás számla igény esetén az adószámot és a kiállítási címet kérjük a Szolgáltató részére elküldeni.

8.2. A szállásdíj fennmaradó összegének kifizetése történhet átutalással az érkezés dátuma előtt legfeljebb 3 nappal, illetve érkezéskor készpénzben. Ennek módjáról Vendég legkésőbb akkor dönthet, amikor az érkezés előtti 7 napon belül Szolgáltató kiküldi az üdüléssel kapcsolatos tájékoztató e-mailt, s ebben egyúttal visszajelzést kér Vendégtől a fennmaradó összeg fizetési módjára vonatkozó szándékáról.

Szolgáltató minden fizetési tranzakcióhoz kapcsolódóan elektronikus számlázást alkalmaz.

8.3. Speciális ajánlatok esetén a fizetési feltételek változhatnak, melyet az írásban megküldött visszaigazolás tartalmaz. A befizetések elmaradása esetén a foglalást töröljük.

8.5. Elfogadott fizetőeszközök:

Előleg kifizetésére: átutalás.

Fennmaradó összeg kifizetése érkezés előtt legkésőbb 3 napon belül: átutalás; érkezéskor: készpénz.

Szolgáltató által elfogadott pénznemek: HUF, EUR.

8.6. Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő feletterheli.

8.7. Ajándékutalvány: Az ajándékutalvány csak a rajta meghatározott érvényességi időn belül és értékben a szabad kapacitások függvényében használható fel. Az utalvány teljes ellenértéke előre fizetendő. A beváltási időn túl az utalvány érvényességét veszti.

9. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI
—————————————

9.1. A Vendég a szálláshelyet az érkezés napján 16:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni (Check out).

9.2. A Vendég megérkezésekor személyazonosságát a törvényes előírásoknak megfelelően a vendégház elfoglalása előtt igazolni, valamint a Fizetővendéglátó Vendégkönyvbe beírni köteles.

A hatályos törvények szerint Magyarországon életkortól függetlenül, minden polgárnak kötelező rendelkeznie személyazonosságát igazoló hatósági igazolvánnyal (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély), tehát már az újszülötteknek is. A jogszabályok alapján az adatok rögzítése minden igénybevevő vendégre vonatkozóan egyformán kötelező, így sem életkor, sem más változó – pl. a szolgáltatás után fizetendő díj, kedvezmények, a tartózkodás hossza, rokoni kapcsolat az igénybevevővel – alapján az adatok rögzítésétől eltekinteni nem lehet.

Érkezés napján a szálláshely-szolgáltatást igénybevevő Vendég a személyi azonosításra alkalmas okmányát a Szolgáltatónak az adatok rögzítése céljából bemutatja. Szolgáltató okmányolvasó segítségével rögzíti a Vendég jogszabályban előírt személyes adatait, a szálláshelykezelő szoftver útján a kormány rendeletében kijelölt tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen.

Az okmány bemutatásának hiányában a Szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást megtagadja.

9.3. A szálláshelyen az itt tartózkodás ideje alatt 2 db zárt udvari parkoló díjmentesen áll a vendégek rendelkezésére.

10. HÁZIÁLLATOK, DOHÁNYZÁS
—————————————

10.1. A Szolgáltató szálláshelyére háziállat nem vihető be.

10.2. A Szolgáltató szálláshely teljes épülete nem dohányzó terület, ezért az épületben és közvetlen környezetében tilos a dohányzás.

10.3. Amennyiben a Vendég a dohányzási tilalmat megszegi és ennek következtében az épület berendezéseiben kár keletkezik az okozott kárt és költséget a Vendég távozás előtt megfizetni köteles. A szobában történő dohányzás esetén távozáskor egyszeri 10.000,- Ft extra takarítási díjat számolunk fel.

11. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK VISSZAUTASÍTÁSA, A SZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG MEGSZŰNÉSE
—————————————

11.1. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásaira szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott létesítményt, annak szobáit, berendezéseit illetve eszközöket,

b) a Vendég a szállás és szolgáltató hely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival vagy más Vendégekkel kifogásolható módon, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít,

c) a Vendég fertőző betegségben szenved,

d) a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előleg-fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig

11.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

12. ELHELYEZÉSI GARANCIA
—————————————

12.1. Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

12.2. A Szolgáltató köteles;

a) a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli

b) térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére

c) transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez, és az esetleges későbbi visszaköltözéshez

12.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

13. A SZERZŐDŐ FÉL JOGAI
—————————————

13.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

13.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szállás és szolgáltató helyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

13.3. A Vendég panasztételi joga a szállás és szolgáltató helyről történt távozását követően megszűnik.

14. A SZERZŐDŐ FÉL KÖTELEZETTSÉGEI
—————————————

14.1. Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

14.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató létesítményében.

15. A SZERZŐDŐ FÉL KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE
—————————————

A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

16. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI
—————————————

Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégnek azon a személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szálláshelyre magával vitt.

17. SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGE
—————————————

A Szolgáltató köteles

a) a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standardek szerint teljesíteni
b) a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni.

18. A SZOLGÁLTATÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE
—————————————

18.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a szálláshely épületén belül a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.

18.1.1. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató vagy alkalmazottainak körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta.

18.1.2. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szálláshelyen, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

18.1.3. Az udvari zárt parkoló igénybe vétele a Vendég kockázatára történik, a Szolgáltató a parkolóban bekövetkezett károkért felelősséget nem vállal!

18.1.4. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a Szolgáltatónak, és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

Amennyiben a vendég a helyszínen elmulaszt panaszt tenni, a későbbiekben kártérítésre nem jogosult.

18.2. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

18.3. A kártérítés maximális mértéke a Szerződés szerinti napi szobaár vagy igénybe vett szolgáltatás árának a hússzorosa, kivéve, ha a kár ennél kevesebb.

19. FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELEM, ADATVÉDELEM
—————————————

19.1. A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

19.2. A Szolgáltató az adatkezeléssel kapcsolatos irányelveit külön Adatkezelési Tájékoztatóban foglalja össze, melyet a https://cakiapartman.hu/adatvedelem oldalon folyamatosan elérhetővé tesz, és melynek tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el.

20. TITOKTARTÁS
—————————————

A Szolgáltató az Adatkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint jár el.

21. VIS MAJOR
—————————————

Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítési alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

22. A FELEK JOGVISZONYÁBAN ALKALMAZANDÓ JOG, ELJÁRÓ BÍRÓSÁG
—————————————

A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

23. WEBOLDAL
—————————————

23.1. Hivatkozások és linkek

A Szolgáltató nincs befolyással a weboldalain belinkelt vagy hivatkozott, harmadik fél tulajdonában lévő anyag megtervezésére és tartalmára.

23.2. SZERZŐI JOG

A weboldalak, a felhasznált szöveges tartalmak, ábrák, képek és logók mindegyikét, azok elrendezését, illetve az egyéni hozzájárulások gyűjteményét szerzői jog védi. Bármely olyan tárgyaknak egyéb elektronikus vagy nyomtatott kiadványba történő átmásolása vagy felhasználása, mint a diagramok, képek vagy szövegek, nem engedélyezett a Szolgáltató beleegyezése nélkül.

A Vendég kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismerte, azokat tudomásul vette.